Huumeseulonta virtsa- tai juomanäytteistä tehdään tilaavassa yrityksessä asiakkaan valinnan mukaan 6, 9, 10 tai 12 eri huumeryhmää määrittävällä kastotestiseulalla. Tulos analysoidaan ja kuvataan kalibroidulla lukulaitteella ja siitä annetaan kirjallinen dokumentti selvityksineen sekä muistitikulla 4-värikuvatuloste kaikista analyyseistä. Pienin kertatilausmäärä on 10 testiä. Positiivisissa tapauksissa dokumenttiin kirjataan mahdolliset lääkeaineista johtuvat syyt. Näytteenotto, testaus ja raportointi vie noin 15 min/hlö.
Eri hinnasta palveluun voidaan liittää myös muita huumetestejä sekä sormenpääverinäytteistä tehtäviä, terveystilaa anturoivia kvantitatiivisia pikatestejä.
Sovi palvelusta sähköpostitse abcell@abcell.fi.

Hinta
50,00 €
huumetestitulosdokumentti

huumetestitulosdokumentti

*6-huumeseulonta: amfetamiini johdannaisineen, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, kannabisyhdisteet, metamfetamiini johdannaisineen, opiaatit
*12-huumeseulonta: edellisten lisäksi fentanyyli, kokaiini, metadoni, oksikodoni, tramadoli, trisykliset antidepressantit