Akuutti ripulitauti on köyhien maiden lasten yleinen kuolinsyy ja kaikkialla maailmassa vakava lastentauti. Taudin yleisin aiheuttaja on vasta vuonna 1973 keksitty rotavirus, joka tarttuu ulosteiden saastuttaman ravinnon välityksellä tai huonon hygienian seurauksena, pääsee esimerkiksi ulosteiden saastuttamista käsistä suuhun, ja aiheuttaa ripulitaudin 1-3 vrk viiveellä. Viruksen osoittamiselle ulosteesta paras aika on 2-5 vrk taudin puhkeamisesta, mutta virusta erittyy ulosteeseen koko pitkään jatkuvan ripulitaudin ajan. Rotaviruksen aiheuttama vatsatauti on hengenvaarallinen erityisesti imeväisikäisille lapsille, vanhuksille ja immuunivasteen heikkoudesta kärsiville. Infektiot ovat yleisimmillään talviolosuhteissa ja voivat aiheuttaa epidemioita, joissa tuhansia ihmisiä sairastuu. Tyypillisesti rotavirus löytyy noin 50 %:lla vatsataudista sairaalahoitoon tuoduista lapsista. Virukset lisääntyvät solujen tumissa ja näyttävät olevan lajispesifisiä aiheuttaen eri lajeilla erilaiset vaikutukset. Rotaviruksen viljely on erittäin vaikeaa, joten sitä ei kannata diagnosointia varten eristää viljeltäväksi. Sen suora osoittaminen ulosteesta on helppoa ja mahdollista monin eri tekniikoin.

Valtaosalla niistä ripulitaudista kärsivistä lapsista, joilla taudin syy ei ole rotavirus, taudin aiheuttaja on adenovirus, tyypit Ad40 ja Ad41. Adenovirus aiheuttaa vatsatautia ympäri maapallon kaikkina vuodenaikoina. Uhreja ovat yllensä alle 2-vuotiaat lapset, mutta tauti iskee kyllä kaikenikäisiin. Sairaalahoitoa edellyttävistä vatsataudeista 4-15 % on adenoviruksen aiheuttamia.

Hinta
6,00 €
Saatavuus
Varastossa
rota/adenovirustesti

rota/adenovirustesti

Anna testikasetin ja reagenssipullon tasapainottua huonelämpötilaan (15-30 oC) ennen testin aloittamista.

1.                  Ulosta vaippaan, pottaan tai muuhun puhtaaseen, kuivaan astiaan tai huuhteluvedestä tyhjennettyyn WC-pönttöön.

2.                  A) Jos uloste on vielä kiinteää, avaa reagenssipullon vihreä korkki ja työnnä korkkiin kiinnitetty näytteenottotikku ainakin kolmeen eri kohtaan ulostetta. Upottaessasi tikun ulosteeseen voit pyöräyttää sitä, mutta älä kauho. Riittävä ulostemäärä tikussa on neljäsosa herneen koosta (50 mg).

Siirrä tikku takaisin reagenssiputkeen ja kierrä korkki tiiviisti kiinni.

B) Jos uloste on nestemäistä tai ripulia, poista reagenssiputkesta vihreä korkki näytteenottotikkuineen, avaa testikasetin sisältävä saumattu foliopussi ja ota sieltä kertakäyttöpipetti. Purista pipetin pallopäätä ja sitten puristusvoimaa keventämällä ime pipettiin neste- tai lietemäistä ripulinäytettä. Purista pipetistä kaksi tippaa näytettä (n. 50 µl) reagenssiputkeen ja sulje se, kuten edellä.

3.                  Ravistele reagenssiputkea voimakkaasti n. 20 sekuntia ja anna sen sitten seistä rauhassa noin 2 minuuttia.

4.                  Aseta saumatusta foliopussista ottamasi testikasetti pöydälle. Avaa näytereagenssiputken väritön suukorkki, jolloin putkea voi käyttää sisältämänsä näytteen annosteluvälineenä. Käännä putki pystysuoraan ylösalaisin, aseta sen suu näytekuopan S päälle lähelle kuoppaa ja purista putkesta kaksi tippaa (n. 80 µl) nestemäistä ulostenäytettä kuoppaan. Vältä ilmakuplien syntyä/pääsyä näytekuoppaan. Käännä putki takaisin suu ylöspäin, sulje se jälleen tiiviisti värittömällä korkilla ja aseta sivuun.

5.                  Katso aika kellosta ja anna näytteen rauhassa imeytyä kasetin suorakaiteen muotoisen testi-ikkunan läpi, kunnes tausta jälleen vaalenee ja C-vyöhyke näkyy selvänä. 

6.                  Lue tulos 10 min kuluttua näytteen tiputtamisesta S-kuoppaan (ei enää yli 20 min kuluttua) ja tulkitse se seuraavasti:

*Tulos on negatiivinen, siis ulostenäytteessä ei kumpaakaan virusta ole todettavaa määrää, jos kasetissa näkyy vain yksi eli kontrolliviiva kohdassa C.

*Tulos on positiivinen, jos selkeän kontrollivyöhykkeen (C) alapuolella on heikkokin punasävyinen viiva joko T1-vyöhykkeellä (näyte sisältää frotavirusta) tai T2-vyöhykkeellä (näyte sisältää adenovirusta) tai molemmilla testivyöhykkeillä (näyte sisältää sekä rota- että adenovirusta).

*Tulos on mitätön (invalid) ja testi epäonnistunut aina, kun C-viivaa ei näy.