DTH-X14 on kehitetty kannabistuotteiden osoittamiseen kiinteistä aineista sekä kuivien pintojen sivelynäytteistä, mutta se soveltuu myös nestemäisille näytteille. Testi ei tarvitse laitteita ja se perustuu 11-nor-∆9-THC-9-COOH:n kvalitatiiviseen osoittamiseen immuno-kromatografisella menetelmällä herkkyydellä (cut-off) 50 ng/ml. 

THC (9-tetrahydrokannabinoli) on kannabiksen pääasiallinen aktiivinen yhdiste. Savukkee-na poltettuna tai suun kautta otettuna THC tuottaa käyttäjälleen hyvänolon tuntemuksia. Lyhytaikainen muisti heikkenee ja oppiminen hidastuu. Myös ohimenevät sekavuus- ja levottomuustilat ovat mahdollisia. Pitkäkestoinen, rankka marihuanan käyttö voi aiheuttaa käytöshäiriöitä. Marihuanan vaikutus saavuttaa huippunsa 20-30 minuuttia ja kestää 90-120 minuuttia yksittäisen marihuanasavukkeen polton jälkeen.

Hinta
6,60 €
Kannabistesti jauhe-, tabletti- ja sivelynäytteistä, 2 kpl

Kannabistesti jauhe-, tabletti- ja sivelynäytteistä, 2 kpl

 • Kannabistesti jauhe-, tabletti- ja sivelynäytteistä, 2 kpl
 • tulos positiivinen

Pintasivelynäytteistä:

Ota DTH-X14-testipaneli foliopussistaan, tee siihen tarvittavat merkinnät ja poista liuskapäätä suojaava tulppa.

 • Sivele tutkittavaa/tutkittavia, kuivia pintoja testipanelin huokoisella liuskapäällä (panelin tekstipuoli kohti siveltävää pintaa). Pidä paneli sellaisessa kulmassa, että liuskapää koskettaa pintaa koko huokoisella alueellaan. Aseta paneli sivelyn jäl-keen pöydälle tekstipuoli ylöspäin.
 • Kierrä auki ja poista puskuriputken sulkeva väritön korkki.
 • Ota testipanelin liuskapäätä suojannut tulppa käteesi ja purista siihen puskuripul-losta noin neljäsosa eli n. 0,5 ml sen nestemäärästä. Parhaiten tämä onnistuu, kun putken kärki tungetaan tulpan hahloon.
 • Ota pintasivelyyn käyttämäsi testipaneli ja työnnä se hitaasti puskurin sisältävään tulppaan pitäen tulppaa ja panelia pystyasennossa. Kun punertava nesterintama on imeytynyt koko reagenssi-ikkunan läpi, voit asettaa tulppa-panelikasetin makaa-maan pöydälle.

Lue tulos 5 min kuluttua (ei enää yli 10 min kuluttua) tulkiten se seuraavasti:

*Kaksi viivaa (C ja heikkokin T) = negatiivinen. Ei sisällä kannabisryhmän huumeita.

*Vain C-viiva = positiivinen. Sisältää kannabisryhmän huumetta.

*Vain T-viiva tai ei yhtään viivaa = mitätön. Testi on epäonnistunut ja täytyy uusia.

Jauheista ja tableteista:

Murskaa tai pilko tabletti pienempiin osiin puukolla tai muulla käytettävissä olevalla esineellä. Älä koske siihen käsin. 

 • Kierrä auki ja poista puskuriputken vihreä korkki. Lisää puskuriputkeen nokare tab-lettimursketta tai jauhetta esim. veitsen tai lusikan kärjellä tai paperin palalla tai pus-kuripullon värittömällä sulkukorkilla tms.
 • Sulje putki kiertämällä vihreä korkki ja väritön sulkukorkki kiinni ja ravistele sitä hetki (≥ 10 sek) jauheen liuottamiseksi. Odota 30 sekuntia. Ota odottaessasi testipaneli foliopussistaan, tee siihen tarvittavat merkinnät ja poista liuskapään suojatulppa.
 • Avaa ja poista näytteen liuottamiseen käytetyn puskuriputken väritön sulkukorkki.
 • Kaada näytteen sisältävän putken sisällöstä n. neljäsosa eli n. 0,5 ml liuska-pään suojatulppaan. Parhaiten tämä onnistuu, kun putken kärki tungetaan tulpan hahloon.
 • Työnnä testipaneli hitaasti näytepuskurin sisältävään tulppaan pitäen tulppaa ja panelia pystyasennossa. Kun punertava nesterintama on imeytynyt koko reagenssi-ikkunan läpi, voit asettaa tulppa-panelikasetin makaamaan pöydälle.

Lue tulos 5 min kuluttua (ei enää yli 10 min kuluttua) tulkiten se, kuten edellä.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…