Perinteisten huumeiden lisäksi määritetään myös synteettiset opiaatti-, kannabis- ja amfetamiinijohdannaiset. 

Näytettä tarvitaan noin 10 ml tai herneen kokoinen nokare kertakäyttöisessä muoviastiassa. Sivelynäyte otetaan asiakkaan osoittamasta tilasta. Testaus vie 15 minuuttia. Näytteen voi myös jättää tutkittavaksi, jolloin tulos lähetetään postitse.

Hinta
50,00 €
Huumeseulonta virtsa-, juoma-, jauhe-, tabletti- tai sivelynäytteestä

Huumeseulonta virtsa-, juoma-, jauhe-, tabletti- tai sivelynäytteestä

Testattavat huumeet: AB-PINACA, amfetamiini johdannaisineen, barbituraatit, bentsot, buprenorfiini, carfentanyyli, ekstaasi, fentanyyli, gamma (GHB), K2, kannabisyhdisteet, katinoni (CAT, khat), ketamiinit, kokaiini, LSD, metadoni, metamfetamiini johdannaisineen, oksikodoni, opiaatit, PVP, tramadoli ja trisykliset antidepressantit.