Toimitetusta tai lähetetystä vesinäytteestä tehdään kemiallis-fotometrisin menetelmin laatua (happamuus, kovuus, alkalisuus), metallien ja epämetallien pitoisuuksia (fluori, mangaani, alumiini, rauta, kupari, kromi, kalsium, kloori, molybdeeni) sekä valumia ympäristöstä (fosfaatti, nitraatti, sulfaatti) ja bakteerien toimintaa (nitriitti) kuvaavia testejä. Testit voidaan suorittaa myös maastossa.

Hinta
50,00 €
Veden analyysipalvelu

Veden analyysipalvelu