HUOM ! Tehdään asiakkaan tiloissa ja edellyttää sopimista palvelun sisällöstä sekä tilausta sähköpostitse abcell@abcell.fi. Palvelu laskutetaan jälkikäteen.

Huumeseulonta virtsa- tai juomanäytteistä tehdään tilaavassa yrityksessä sen valinnan mukaan 6, 9, tai 12 eri huumeryhmää määrittävällä kastotestiseulalla. Tulos analysoidaan ja kuvataan kalibroidulla lukulaitteella ja siitä annetaan kirjallinen dokumentti selvityksineen sekä muistitikulla 4-värikuvatuloste kaikista analyyseistä. Kun kertakäynnillä testataan vähintään 4 henkilöä, matkakulut sisältyvät hintaan. Positiivisissa tapauksissa dokumenttiin kirjataan mahdolliset lääkeaineista johtuvat syyt. Näytteen testaus ja raportointi vie noin 15 min/hlö. Huom ! Palvelun hinta on riippumaton testattavasta henkilömäärästä tai testeistä, mutta se ei siällä testiliuskoja tai -paneleita, jotka laskutetaan kulutuksen mukaan listahinnalla. Hinnaston saa erikseen pyydettäessä abcell@abcell.fi.


Eri hinnasta palveluun voidaan liittää myös muita huumetestejä sekä sormenpääverinäytteistä tehtäviä, terveystilaa anturoivia kvantitatiivisia pikatestejä. Kastotestiseulaan kuulumattomilla erillisillä liuskatesteillä voidaan näytteestä tunnistaa kaikki muutkin huumaavassa tarkoituksessa väärinkäytetyt kemikaalit. 

Hinta
50,00 €
huumetestitulosdokumentti

huumetestitulosdokumentti

*6-huumeseulonta: amfetamiini johdannaisineen, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, kannabisyhdisteet, metamfetamiini johdannaisineen ja opiaatit

*9-huumeseulonta: amfetamiini johdannaisineen, barbituraatit, bentsoyhdisteet, kannabisyhdisteet, kokaiini, metadoni, metamfetamiini johdannaisineen, opiaatit ja trisykliset antidepressantit

*12-huumeseulonta: amfetamiini johdannaisineen, barbituraatit, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, fentanyyli, kannabisyhdisteet, kokaiini, metadoni, metamfetamiini johdannaisineen, oksikodoni, opiaatit ja trisykliset antidepressantit

*Erillisillä kastotestiliuskoilla: edellä lueteltujen lisäksi yli 20 muuta huumetta tai väärinkäytettyä ja riippuvuutta aiheuttavaa lääkeainetta, esim. LSD, K2, CAT, ACE, ETG, KET, MDPV, MPD, PGB, TROP, ZOL ja ZOP.