HUOM ! Tehdään asiakkaan tiloissa ja edellyttää sopimista palvelun sisällöstä sekä tilausta sähköpostitse abcell@abcell.fi. Palvelu laskutetaan jälkikäteen.

Huumeseulonta virtsa- tai juomanäytteistä, tiloista, jauheista tai tableteista tehdään tilaavassa yrityksessä sen valinnan mukaan 6, 9, tai 12 eri huumeryhmää määrittävällä huumeseulalla sekä asiakkaan haluamilla yksittäishuumetestereillä. Tuloksista annetaan kirjallinen dokumentti selvityksineen. Kastotestiseuloilla tehdyt analyysitulokset voidaan kuvata ja tulostaa kalibroidulla lukulaitteella pysyviksi dokumenteiksi. Kun kertakäynnillä testataan vähintään 4 henkilöä, matkakulut sisältyvät hintaan. Positiivisissa tapauksissa dokumenttiin kirjataan mahdolliset lääkeaineista johtuvat syyt. Näytteen testaus vie noin 15 min. Huom ! Palvelun hinta on riippumaton testattavasta henkilö-, tila- tai näytemäärästä, mutta se ei sisällä testiliuskoja tai -paneleita, jotka laskutetaan kulutuksen mukaan listahinnalla. Hinnaston saa erikseen pyydettäessä abcell@abcell.fi.

Eri hinnasta palveluun voidaan liittää myös muita terveystilaa anturoivia kvantitatiivisia pikatestejä.

Hinta
50,00 €
huumetestitulosdokumentti

huumetestitulosdokumentti

6-huumeseulonta: amfetamiini johdannaisineen, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, kannabisyhdisteet, metamfetamiini johdannaisineen ja opiaatit

9-huumeseulonta: amfetamiini johdannaisineen, barbituraatit, bentsoyhdisteet, kannabisyhdisteet, kokaiini, metadoni, metamfetamiini johdannaisineen, opiaatit ja trisykliset antidepressantit

12-huumeseulonta: joko A) amfetamiini johdannaisineen, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, fentanyyli, kannabisyhdisteet, kokaiini, metadoni, metamfetamiini johdannaisineen, oksikodoni, opiaatit, tramadoli ja trisykliset antidepressantit, tai B) amfetamiini johdannaisineen, bentsoyhdisteet, buprenorfiini, kannabisyhdisteet, katinoni, ketamiini, kokaiini, LSD, metamfetamiini johdannaisineen, opiaatit, synteettinen marihuana (K2) ja trisykliset antidepressantit, 

Erillisillä kastotestiliuskoilla yli 40 huumetta tai väärinkäytettyä ja riippuvuutta aiheuttavaa lääkeainetta sekä niistä elimistössä muodostuvaa metaboliittia, esim. *alkoholi ja ETG (alkoholikäytön valvonta), *amfetamiinijohdannaiset katinoni (khat), mefedroni, metkatinoni ja MDA ("Sally", "Sassafrass"), *asetaminofeeni (parasetamoli), *bentsoyhdisteet diatsepaami, klonatsepaami ja 7-aminoklonatsepaami, *ekstaasi, *fensyklidiini,*kannabisyhdisteet (THC, marihuana, hasis), *opiaattijohdannaiset ja korvikkeet buprenorfiini, EDDP (metadonin virtsaan erittyvä metaboliitti), fentanyyli, carfentanyyli, 6-MAM (heroiinin metaboliitti), metadoni, oksikodoni ja propoksifeeni, *ketamiini, *kotiniini (nikotiinivalmisteet), *LSD, *MDPV ("kylpysuola"), *metakvaloni (Sopor), *metyylifenidaatti (Ritalin), *pregabaliini (Lyrica), TROP, ZOL ja ZOP, synteettiset kannabisjohdannaiset K2 ("jehova"), *tramadoli, *tropikamidi (Myriacyl), *zolpidemi, *zopikloni, jne.